familia halloween mozorroz jantzita photocallean

Bidal iezaguzu zure familia-argazkirik 'izugarriena' eta irabazi Sendamigo Family Bonus bat 2024 denboraldirako.

Bidal iezaguzu Sendavivan ateratako familiaren argazkia ('Hildakoen egunean' photocall-ean) zure mozorrorik "maltzurren" batekin posatuta contacto@sendaviva.com emailera, izena, jatorria eta harremanetarako telefonoa adieraziz. Familiarik beldurgarrienak 'Sendamigo Familiar Bonus' bat irabaziko du 2024 denboraldirako.

LEHIAKETAKO OINARRIAK

.- Enpresa antolatzailea

 

Parque de la Naturaleza de Navarra SA enpresa antolatzaileak Sendavivan Halloween mozorroen lehiaketa egitea aurreikusten du, eta oinarri hauen arabera egingo da.

 

2.- Iraupena

 

2023ko irailaren 23tik 2023ko azaroaren 12ra.

 

Edozein arrazoirengatik zozketa atzeratu edo aldatzea beharrezkoa bada, sendaviva.com webgunearen eta Facebook eta Instagram sare sozial ofizialen bidez argitaratuko da gertaera hori.

 

3.- Xedea

 

Lehiaketaren helburua Parque de la Naturaleza de Navarra SA marka sustatzea da

 

4.- Doan

 

Lehiaketa doakoa da, non parte hartzeko ezinbestekoa izango da inolako produkturik erostea, ezta kuotarik edo zenbateko gehigarririk ordaindu behar izanen diren sariak lortzeko.

 

5.- Parte hartzeko baldintzak eta mekanika

 

Adierazitako promozio-aldian, Espainian bizi diren 18 urtetik gorako pertsona guztiek izango dute zozketa honetan parte hartzeko aukera.

 

Parque de la Naturaleza de Navarra SAko langileek ezin izango dute zozketan parte hartu.

 

Mekanika:

 

Aurreko baldintzak betetzen dituen eta zozketa honetan parte hartu nahi duenak, halaber:

 

Bisitatu Sendaviva mozorrotuta Halloween-eko edozein egunetan (2023ko irailaren 23tik 2023ko azaroaren 12ra)

Bidali 'Hildakoen Eguna ' photocall-eko argazki bat totrabajo@sendaviva.com.

Onartu lehiaketaren oinarriak.

Baldintza hauetakoren bat betetzen ez duten partaideek ezin izango dute Zozketan parte hartu.

Sendaviva taldeak parte hartuko duten 4 familia aukeratuko ditu. Familia hauek https://www.instagram.com/sendavivaoficial/ Instagram kontuan istorio batean argitaratuko dira 2023ko azaroaren 15ean. Argitaratu eta 24 orduko epean, irabazleari bozkatu ahal izango da.

Boto gehien dituen pertsona aukeratuko da irabazle, argazkia parkeko sare sozialetan argitaratuko da lehiaketako irabazlea dela jakinaraziz.

 

Parque de la Naturaleza de Navarra SAk eskubidea du zozketa honen funtzionamendu egokia eta ohiko eta arauzko ibilbidea iruzurtu, aldatzen edo desgaitzen duten partaideak ezabatzeko eskubidea, arauekin zerikusirik ez duten iritziak edo erantzunak, edo betetzen ez dituztenak. bertan jasotako baldintzekin, mugak edo debekuekin, edo desegokiak, desegokiak edo gustu txarrekoak direla edo markaren beste partaide edo jarraitzaile batzuen sentimenduak kaltetu ditzaketela uste du.

 

Parte hartzeko kontuaren datuak ziurgabeak, osatu gabeak edo irakurezinak badira, Parque de la Naturaleza de Navarra SAk beretzat gordetzen du parte-hartze hori baliogabetzeko eskubidea, eta, kasu horretan, saria dagokion ordezkoari emango dio.

 

6.- Irabazleen hautaketa

 

Zuzen parte hartu dutenen artean (goian adierazitako baldintzetan), Nafarroako Natura Parke SAko zuzendaritzak bere originaltasunagatik, makillajeagatik eta jantziengatik ondoen jantzita jotzen den familia izango da aukeratua.

 

7.- Sariak eta komunikazioa familia irabazleari

 

Saria:

 

Familiaren hobaria 2024 denboraldirako.

 

Saria 300 eurotik beherako prezioan baloratzen da familia osoarentzako.

 

Saria familia bakarrarentzat izango da, eta familia-liburua aurkeztu beharko dute hobaria jasotzeko.

 

Lehiaketako oinarri hauetan berariaz aipatzen ez diren gastu edo onurarik ez da sartuko, lehiakide irabazleek bere gain hartu beharko dutenak.

 

Nafarroako Natura Parkea SA, Lehiaketa honen antolatzailea, irabazlearekin harremanetan jarriko da lehiakideak emandako datuen bidez, saria lortu duela jakinarazteko eta hura itzultzeko argibideak emateko.

 

Lehiaketa honen xede diren sariak ezin izango dira, inola ere, aldaketarik, aldaketarik, kalte-ordainik izan irabazleak eskatuta edo hirugarrenei lagako.

 

Lehiaketako familia irabazleak irabazitako sariari uko egin ahal izango dio, hala ere, ezin izango du, inola ere, beste batekin aldatu.

 

Komunikazioa: familia irabazleari emandako mezu elektronikoaren bidez jakinaraziko da.

 

Saria berariaz onartzeko eskatuko zaie, bai eta saria entrega eraginkorra egiteko beharrezkoak izan daitezkeen gainerako datuak ere. Irabazle den familia irabazleak 72 orduko epean mezu pribatuz bidaliko ez balu, irabazle izendatu eta informazio hori eskatzen duen mezua bidaltzen duenetik aurrera, saria hutsik geratuko da. Era berean, Parque de la Naturaleza de Navarra SAk eskubidea izango du sarien entrega atzeratzeko, bere esku ez dauden arrazoiengatik, edo ezinbesteko kasuengatik eskaintzen den saria balio bereko edo antzeko beste batengatik aldatzeko.

 

8.-. Zozketaren jabetza

 

Parque de la Naturaleza de Navarra SA-k eskubidea du opari honekin lotutako edozein esteka edo edukia eta/edo erabili, zabaldu, banatu, argitaratu, esportatu, ustiatu, erabili den, hedatu, banatu, argitaratu, esportatu, erabili den, hedatu, banatu, argitaratu, esportatu, erabilitako, hedatu, banatu, argitaratu, oparitu den eta/edo erabilitako, hedatu, banatu, argitaratu, esportatu, erabili den, hedatu, banatu, oparitu den, opari honen inguruko edozein esteka edo edukia eta/edo beste edozein material edo komunikazio bitarteko berehala kentzeko. Baldintza hauetan xedatutakoa urratuz erreproduzitu edo kopiatu, eragindako kalte-galerengatik dagozkion zenbatekoak erreklamatzeko eskubidea gordez, helburu horiek lortzeko legezko ekintzaren bat egitearen kalterik gabe.

 

9.- Erantzukizuna

 

Parque de la Naturaleza de Navarra SA ez da erantzule izango hirugarrenei egotz dakizkiokeen galerak, narriadurak, lapurreta, atzerapen edo beste edozein zirkunstantzia, lehiaketa honen garapenean eta parte-hartzailerik inskribatu ezinean eragina izan dezaketenak.

 

Familia irabazleak Parque de la Naturaleza de Navarra SA salbuesten du sariez gozatzerakoan jasan ditzaketen kalteengatik sortutako erantzukizunetatik.

 

10.- Zerga-araubidea

 

Azaroaren 28ko 35/2006 Legea, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga onartzen duena eta Sozietateen eta Errentaren gaineko Zergari buruzko Legea partzialki aldatzen dituena, sustapen honetako sariari aplikatuko zaio ez-egoiliarren eta ondarearen gainekoa; 439/2007 Errege Dekretua, martxoaren 30ekoa, bere Araudia eta ondorengo aldaketak onartzen dituena; 20/2011 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, zerga- eta finantza-gaietan premiazko neurriei buruzkoa, bere Azken Xedapenaren Bigarren 4. puntuan; Jokoa Arautzeko maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen Lehen eta Hirugarren Xedapen Iragankorrak; Abenduaren 22ko 25/2009 Legearen lehenengo xedapen gehigarria, Zerbitzu-jardueretan sarbide askeari eta haiek gauzatzeari buruzko Legeari egokitzeko hainbat lege aldatzeko, eta 48. artikuluaren 6. atala eta 13. Legeko 7. atala, 12. zenbakia. /2011, maiatzaren 27koa, Jokoa Arautzeari eta haren aurkezpen telematikorako prozedurari eta bere garapenean agindutako beste xedapen adostu batzuk, eta, hala badagokio, Nafarroako Natura Parkeari dagozkio. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipena (aurrerantzean IRPF).

 

Aipatutako araudiarekin bat etorriz, sustapen honetako parte-hartzaileei jakinarazten zaie joko, lehiaketa, zozketetan edo ondasunen edo zerbitzuen salmentarekin edo sustapenarekin lotutako ausazko konbinazioetan parte hartzeagatik ematen diren sariak atxikipen edo gordailuaren mende daudela. Errentaren gaineko Zerga, betiere sariaren balioa 300 eurotik gorakoa bada.

 

Parte-hartzaile irabazleak bere datu pertsonalak baieztatu beharko ditu saria entregatzen den egunean, bai eta NAN edo Egoiliar Txartela erakutsi ere. Aurreko puntuan aipatutako atxikipenak egin ahal izateko, irabazleak, kasu guztietan, saria jaso izana justifikatzen duen agiria sinatu beharko du, hura jasotzean eta NANaren fotokopia eman. Bestela, saria jasotzeko eskubidea galduko zenuke.

 

Sariak emateko beharrezkoak diren irabazleen datu pertsonalak betetzea derrigorrezkoa da, beraz, datu horietakoren bat ez egoteak lortutako sariaren eskubidea galtzea ekarriko du.

 

11- Datuen babesa

 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Parque de la Naturaleza de Navarra SAk parte-hartzaileei jakinarazten die zozketa bidez emandako datuak izaera pertsonaleko datutzat hartzen direla. gure datu pertsonalen fitxategiak. Era berean, sendaviva.com webguneko erabiltzaileei jakinarazten zaie beren datu pertsonalak bidaltzeak informazio hori tratatzeko baimena dakarrela lehiaketa honetako Parte-hartzaileen eta Nafarroako Parque de la Naturaleza SAren arteko harremana kudeatzeko, eta horrekin komunikazioa barne. parte-hartzaileek beren eskaerei eta opariaren komunikazio eta kudeaketari erantzuteko, amaieran sustapen-ekintza garatzeko beharrezkoa den denbora kenduz.

 

Lehiaketa honetan parte hartuz gero, parte-hartzaileek baimena ematen dute eta aipatutako datuen tratamendua baimentzen dute eta Oinarri hauetako baldintzak onartzen dituzte. Era berean, aurrera eginez gero, irabazleek eta parte-hartzaileek aldez aurretik baimena lortu dutela eta lehiaketa honen baldintzen berri eman dietela bermatu eta adierazten dute.

 

Emandako datu pertsonalen titularrek atzitzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzte gutun bat bidaliz, nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia batekin batera, info@sendaviva.com helbidera zuzenduta, erreferentziazko Sendaviva Halloween lehiaketarekin. .

 

Harremanetarako informazioa

Sustapen-ekintza honen administrazioari edo parte-hartzaileei eskatutako datuak kudeatzeari edo ezabatzeari buruzko edozein zalantza konpontzeko, jarri harremanetan: comercial@sendaviva.com.

 

Oinarrien Gordailua

Zozketaren oinarriak, baita horien aldaketak ere, sendaviva.com webgunean egongo dira eskuragarri

 

Oinarriak onartzea

Ekintzan parte hartzea soilak sendaviva.com webgunean kontsulta daitezkeen arau hauek onartzea dakar, beraz, hauek ez onartzeak parte-hartzailea baztertzea ekarriko du eta, ondorioz, Parque de la Parkea izango da. Naturaleza de Navarra SAk parte-hartzailearekin kontratatutako betebeharra betetzetik libre utzi zuen.

 

 

Arguedasen 2023ko irailean.